Het Hof is het laatste buurtschap dat wordt ontwikkeld

HET HOF

Met de ontwikkeling van Het Hof creëren wij een aangename leefomgeving met een herkenbare eigen identiteit. De kwaliteit van het groen speelt een grote rol in de visie op het stedenbouwkundig plan. Een sterke 'dooradering' van groenstructuren en het vermijden van snippergroen draagt hieraan bij.

In Het Hof wordt dat groen zo veel mogelijk naar binnen gehaald, om een groot deel van de woningen te oriënteren op deze groene kwaliteit. En de grote groene ruimtes rondom de bouwvolumes dragen bij aan het verhogen van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.

SITUATIE

HET HOF

Via de toegangsbrug, de markante erfboom bij de entree en een laan met aan weerszijden bomen wordt je Het Hof in begeleid.

Naast de toegangsbrug zijn twee appartementengebouwen gesitueerd. Door de terrasgewijze opbouw gaan deze volumes op een mooie manier op in het landschap.

Centraal in het plan ligt een 'boerderij' met daarin rug-aan-rug woningen. De bijbehorende bergingen bevinden zich in het bijgebouw. Een mooie vrije positie in het groene park. Karakteristiek in vorm en schaal. Op deze manier ontstaat er samenhang en herkenning met omliggende buurtschappen.

De grondgebonden woningen zijn afwisselend toegepast in 2 en 3 lagen met een plat dak en 2 lagen met een kap. Hierdoor ontstaat een mooie diversiteit in het beeld welke wordt versterkt door sprongen in de gevel en afwisseling in gevelmateriaal en kleur.

Weusten Liedenbaum Architecten

ARCHITECT AAN HET WOORD

Tijdens het ontwerpproces kijken we goed naar de al bestaande buurtschappen binnen Groot Holthuizen.

De stedenbouwkundige en landschappelijke visie worden voortgezet in het architectuurbeeld. Het is een stedelijk beeld met landschappelijke kwaliteiten. In de architectuur is een traditioneel eigentijds beeld gerealiseerd met een herkenbaar samenhangend karakter, zonder monotoon te worden. Gekozen elementen en materialen keren terug in verschillende toepassingen en op verschillende posities.

Bij het ontwerpen kijken we bewust naar de verhouding tot de menselijke maat. Keuzes voor de positionering van bloksprongen, uitbouwen, maar ook gevelritmes en materiaalkeuzes op specifieke plekken zijn hier voorbeelden van.

Jasper van Dijke
Architect

APPARTEMENT

Appartement van ca. 64 m2 | Prijscategorie: tot ca. € 250.000,- VON* | Aantal opgenomen in het Hof: 20

*De mogelijkheid bestaat dat de appartementen als huurappartementen aangeboden zullen worden.

RUG-AAN-RUG

Rug-aan-rug woning (1 laag met een kap) van ca. 64 m2 | Prijscategorie: tot ca. € 250.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 10

RIJWONING

Rijwoning (2 lagen met een plat dak) van ca. 65 m2 | Prijscategorie: tot ca. € 250.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 9

RIJWONING

Rijwoning (2 lagen met een kap) van ca. 98 m2 | Prijscategorie: tussen ca. € 250.000,- en € 390.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 14

RIJWONING

Rijwoning (2 en 3 lagen met een plat dak) van ca. 87 tot 118 m2 | Prijscategorie: tussen ca. € 250.000,- en € 390.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 8

RIJWONING

Rijwoning (2 lagen met een kap) van ca. 128 m2 | Prijscategorie: vanaf ca. € 390.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 4

RIJWONING

Rijwoning (3 lagen met een plat dak) van ca. 135 tot 175 m2 | Prijscategorie: vanaf ca. € 390.000,- VON | Aantal opgenomen in het Hof: 25

BIODIVERSITEIT, KLIMAATADAPTIE

In het Hof zetten we in op een hoge biodiversiteit door verschillende groenstructuren en gelaagdheid in beplanting. De robuuste bomen die behouden blijven en nieuw te planten bomen bieden schaduw op een zonnige dag.

Gemixte hagen met bessen bieden voedsel en schuilplaatsen voor vogels en een bloemrijk grasmengsel trekt allerlei insecten aan. Zo ontstaat er het hele jaar door een aantrekkelijk beeld en wordt de biodiversiteit aanzienlijk versterkt.

De groene omgeving nodigt uit om te verblijven, te ontdekken en te ontmoeten. Een fijne plek voor mens en dier. Binnen dit groene ensemble willen wij de bewoners enthousiasmeren om in beweging te komen, in contact te komen, de natuur te ontdekken en samen kleinschalige activiteiten te ondernemen. Kortom; samen naar buiten!

Wadi's fungeren als berging van regenwater, maar ook als speelplaats voor kinderen.